IELTS การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่นิยมที่สุด

4.7 (4,699 ratings)
5/5

ทำไมต้องเรียน IELTS ที่ OP by PROMPT

This course includes:

น้องๆ หลายคนที่มีแพลนอยากเรียนต่อคณะต่างๆ ในภาคอินเตอร์ ห้ามพลาด! มาทำความรู้จักกับ IELTS ด่านสำคัญที่ต้องสอบและนำคะแนนไปยื่นคณะในฝัน

IELTS คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

International English Language Testing System หรือ IELTS คือข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล เนื้อหาจะครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ใช้สมัครเข้าเรียนต่อในภาคอินเตอร์ของประเทศไทยได้ หรือจะยื่นเรียนต่อที่ประเทศอังฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ทั้งในระดับปริญญาตรี, โท, เอก หรือบางบริษัทก็มีใช้ยื่นเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานด้วย

IELTS สอบอะไรบ้าง?

ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 4 พาร์ทเพื่อวัดทั้ง 4 ทักษะของเรา

 

1. การฟัง (Listening) 30 นาที น้องๆ จะต้องฟังบทสนทนา บทพูด ซึ่งน้องๆ จะได้ฟังจากเครื่องเล่นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และจะมีเวลาให้อ่านคำถาม เขียนคำตอบ

 

2. การอ่าน (Reading) 60 นาที จะมีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความ ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปอาจมาจากบทความทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และจะมีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ

 

3. การเขียน (Writing) 60 นาที แบ่งเป็น 2 เรื่อง เรื่องแรกจะให้เขียนอธิบายข้อมูลในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ให้ชัดเจน และต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำ เรื่องที่ 2 เขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น แก้ปัญหา วิจารณ์ตามหัวข้อที่ให้มา ต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ

 

4. การพูด (Speaking) 11 – 14 นาที แบ่งเป็น 3 ส่วน

 • ส่วนแรกจะพูดเรื่องทั่วๆ ไป
 • ส่วนที่ 2 กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูด 3 – 4 นาที
 • ส่วนสุดท้ายจำเป็นการพูดตอบโต้ในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่ 2

ควรได้คะแนน IELTS เท่าไหร่?

เกณฑ์คะแนน IELTS ได้เท่านี้ ดีหรือยัง?

 

ข้อสอบ IELTS นั้นถือเป็นข้อสอบระดับสากล สามารถใช้ยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเข้าศึกษาต่อได้ทั้งในและต่างประเทศ หรือใช้ยื่นเพื่อทำงานก็ได้ ดังนั้นเราลองมาดูเกณฑ์คะแนนกันว่าระดับนี้หมายถึงอะไร และประมาณไหนถึงจะใช้ยื่นสมัครเรียนได้

 

 • ระดับ 1 ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเลย
 • ระดับ 2 ใช้ศัพท์พื้นฐานได้บ้าง แต่ไม่สามารถพูดได้เป็นเรื่องเป็นราว
 • ระดับ 3 ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างจำกัดมาก รู้และเข้าใจความหมายที่คุ้นเคยเท่านั้น
 • ระดับ 4 ใช้ภาษาอังกฤษได้จำกัด สื่อสารได้เฉพาะเรื่อง แต่ยังไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้
 • ระดับ 5 ใช้ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง ส่วนใหญ่จะสื่อสารในระดับพื้นฐานที่ตนเองถนัดได้ดี
 • ระดับ 6 ใช้ภาษาอังกฤษได้ รู้และเข้าใจภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลสอบระดับ 6.5 ขึ้นไป จะสามารถนำไปยื่นวีซ่าเพื่อสมัครเรียนต่อในต่างประเทศได้
 • ระดับ 7 ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี แต่อาจมีเข้าใจผิดบ้างเล็กน้อย และใช้ภาษาที่มีความซับซ้อนได้ดี
 • ระดับ 8 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก ใช้ได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว
 • ระดับ 9 มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นเลิศ เหมือนเจ้าของภาษามากที่สุด

IELTS นับคะแนนอย่างไร?

คะแนนที่ดีที่สุดคือระดับ 9 สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เพอร์เฟคเหมือนเจ้าของภาษา ระดับที่น้อยที่สุดคือ 1 ไม่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้เลย และคะแนนนั้นจะมีขั้นเป็น 1, 1.5, 2, 2.5 ไล่ขึ้นทีละ 0.5

ควรมีคะแนน IELTS เท่าไหร่ ถ้าต้องการใช้ยื่นเรียนต่ออุดมศึกษา?

เพื่อให้เข้าใกล้ Safe Zone มากที่สุด หลายๆ คณะเริ่มเปิดรับที่ 6, 6.5 ดังนั้นถ้าจะเอาปลอดภัยมีตัวเลือกให้ยื่นได้หลายคณะควรจะได้คะแนนประมาณนี้ แต่ถ้าอยากมั่นใจสุดๆ ก็ต้องได้คะแนนมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการสอบ IELTS

 • IELTS on Computer 7,500 บาท
 • IELTS Regular 6,900 บาท

 

สามารถสอบ IELTS ได้ตลอด โดยเปิดสอบตลอดทั้งปี เดือนละ 2 ครั้ง และสามารถเก็บคะแนนสอบได้ 2 ปี แต่ข้อควรระวังคือ บางมหาวิทยาลัยจะมีข้อกำหนดรับผลสอบอายุไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น

ลงทะเบียนสนใจคอร์ส

จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันข้อมูลตามการนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษาแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อแนะนำ แนวทางการเรียนการสอน และการสอบต่างๆ 

lesson-of-english-language-W89GPJX-min.jpg

ปรึกษาเราฟรี

จองทันที