SAT ด่านสำคัญของคนอยากเรียนภาคอินเตอร์

4.7 (4,699 ratings)
5/5

ทำไมต้องเรียน SAT ที่ OP by PROMPT

This course includes:

SAT คืออะไร?

SAT (Scholastic Aptitude Test) ข้อสอบมาตรฐานระดับโลก สามารถนำคะแนนไปใช้ยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศไทยหลักสูตรอินเตอร์ด้วยเช่นกัน โดยข้อสอบจะเป็นแนววัดทักษะ เหตุผลและการคิดวิเคราะห์

 

SAT แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

Evidence-Based Reading and Writing

ข้อสอบวัดความเข้าใจทางด้านภาษา โดยข้อสอบ Writing ไม่ได้บังคับให้เขียน Essay แล้ว น้อง ๆ สามารถตรวจเช็คได้ว่าทางมหาวิทยาลัยที่ต้องการนำคะแนนไปยื่นนั้นต้องการคะแนนในส่วน Essay หรือไม่

 

 

Mathematics

ข้อสอบวิชาเลขแบ่งเป็น 2 ส่วน คือแบบให้ใช้เครื่องคิดเลขและไม่ใช้ ข้อสอบส่วนนี้มักจะเป็นการคำนวณไม่ซับซ้อน เช่น การคูณจุดทศนิยมหลายตัว

การให้คะแนนของ SAT

  • SAT มีคะแนนเต็มอยู่ที่ 1,600 คะแนน
  • ข้อสอบ Reading & Writing 800 คะแนน
  • Mathematics 800 คะแนน

และเมื่อตอบผิดไม่มีการหักคะแนน หรือลดคะแนนจากข้อเก่าๆ ที่ได้คะแนน

และมหาวิทยาลัยในไทยมักพิจารณาผลคะแนนเต็ม 1,600 คะแนน ดังนั้นน้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทั้ง 2 วิชาเลย และคะแนนของ SAT นั้นสามารถเก็บได้ 2 ปี จึงสามารถเริ่มสอบได้ตั้งแต่ ม.4 – 6

ระยะเวลาทำข้อสอบ SAT

เวลาในการสอบเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และในแต่ละพาร์ทก็ให้เวลามาไม่เท่ากัน ดังนั้นน้องๆ ควรรู้ว่าแต่ละพาร์ทให้เวลาเท่าไหร่ และฝึกทำข้อสอบตามเวลาที่กำหนดนี้ให้ได้ เพื่อที่เวลาถึงสนามจริงจะได้ไม่ตื่นเต้นจนเกินไป

 

Reading & Writing

  • Reading มีคำถาม 52 ข้อ ให้เวลาทำ 65 นาที
  • Writing มีคำถาม 44 ข้อ ให้เวลาทำ 35 นาที

 

Mathematics

  • No Calculator มีคำถาม 20 ข้อ ให้เวลาทำ 25 นาที
  • Calculator มีคำถาม 38 ข้อ ให้เวลาทำ 55 นาที

SAT เปิดสอบปีละกี่รอบ

ตามปกติแล้วในไทยเปิดให้เข้าสอบ SAT ทั้งหมด 4 รอบ ต่อปี คือ ช่วงเดือนมีนาคม, พฤษภาคม, ตุลาคม, ธันวาคม แต่เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีโรคระบาดโควิด – 19 น้อง ๆ อาจจะต้องคอยอัปเดตรอบการสอบให้ดี ๆ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ SAT

  • ค่าสมัครสอบ ประมาณ 3,000 บาท ($100.50)
  • ค่าธรรมเนียมในการสมัครช้า เพิ่มอีก 875 บาท ($29)

SAT ใช้ยื่นคณะไหน มหาวิทยาลัยอะไรได้บ้าง?

ปัจจุบันนี้ SAT ถือเป็น Requirement สำคัญสำหรับหลาย ๆ คณะที่มีภาคอินเตอร์ 

ยกตัวอย่างเช่น

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Inter) จุฬาฯ ธรรมศาสตร์

2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (Inter) จุฬาฯ ธรรมศาสตร์

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Inter) วิศวกรรมนาโน จุฬาฯ วิศวกรรมยานยนต์ ธรรมศาสตร์

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Inter) เทคโนโลยีการจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Inter) เกษตรศาสตร์

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรและการบริหารธุรกิจบัณฑิต (Inter) เกษตรศาสตร์

7. หลักสูตรนานาชาติกว่า 10 สาขา มหิดล

8. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปบัณฑิต (Inter) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือบางมด

9. หลักสูตร Inter ทุกสาขาวิชาของ ABAC และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

ลงทะเบียนสนใจคอร์ส

จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันข้อมูลตามการนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษาแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อแนะนำ แนวทางการเรียนการสอน และการสอบต่างๆ 

lesson-of-english-language-W89GPJX-min.jpg

ปรึกษาเราฟรี

จองทันที